Ti konkrete bønner

Ti konkrete bønner


10 konkrete bønner som respons på «corona-frykten» 


Hele samfunn lukkes ned, land stenger sine grenser, barnehager, skoler og arbeidsplasser står tomme på ubestemt tid. Når vi nå skal navigere og finne ut hvordan vi skal leve våre liv og legge opp hverdagen i en helt ny og forvirrende situasjon, preget av usikkerhet og frykt, er det godt å lese Jesu ord i Matteus 6: «Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? eller: hva skal vi drikke? …Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg! Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.»


Sentrale ord for oss. Og likevel, i vanskelige tider, der livet slik vi kjenner det har stoppet opp, kan det være vanskelig å la disse ordene prege våre hjerter, og faktisk sette dem ut i livet. Hvordan kan vi la være å bekymre oss for morgendagen, og i stedet «søke Ham først»?


Jeg blir minnet om en historie fra India. Om en familie som opplevde alvorlig forfølgelse for sin beslutning om å følge Jesus. De ble utestengt både av storfamilie og samfunnet rundt. 

Far i familien forteller at han hadde sine stunder der han tvilte på Guds godhet. Men da søkte han Gud i bønn, og i bønnen ble han minnet på Guds sannhet. «Ofte, når jeg kjente på motløshet, brukte jeg tiden i bønn. Det var da jeg fikk mot til å stole på Ham. Vi trenger mot for å stole på Gud», forteller han.


Hvordan kan vi leve liv preget av mot, ikke av frykt? Skriften, og vitnesbyrdet fra våre forfulgte søsken peker på bønn som livsnærven. Jesus kaller oss til å be, der har vi fellesskap med Ham, og der kommer vi inn i Hans nærvær. 


Nedenfor finner du 10 spesifikke bønner du kan ha som utgangspunkt og tilpasse til din situasjon. Vi følger Jesu eksempel og kommer med våre bønneemner, og erkjenner at: «I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden». (Johannes 16:33) 


  • Be om at frykten ikke skal ta overhånd, men at Guds fred får komme inn. At vi som menighet blir mint på at vi har en annen identitet – og ikke trenger å være drevet av frykt, men av frimodighet. Be om at menigheten får bringe fred, og får være lys i møte med forvirring og mørke. 

  • Be om vi må få være et folk med medfølelse som strekker oss ut til våre naboer og til vår familie rundt om i verden, der det å følge Jesus ofte resulterer i at de blir nektet helsehjelp, liten eller ingen tilgang til medisiner, og sosial utestengelse. 

  • Be for verdens ledere når de nå samarbeider med helseorganisasjoner og medisinsk ekspertise for å finne neste steg i den situasjonen vi står overfor. Be om at de skal jobbe sammen for felles beste. 

  • Be for biologer og forskere som jobber med å utvikle en vaksine mot corona-viruset. Be om visdom og innsikt. 

  • Be for helsepersonell over hele verden som har til oppgave å teste og behandle stadig flere mennesker. Be om beskyttelse for dem, om styrke, visdom og om tålmodighet når de skal møte redde mennesker og gi effektiv behandling.

  • Be for kirkeledere som nå har en viktig oppgave i å gi trøst, oppmuntring og visdom til sine menigheter og nærmiljø. Be om muligheter til å være en tydelig stemme som formidler Guds nåde og sannhet.

  • Be for familiene til dem som er døde, og for dem som er under behandling. Be om trøst og styrke til dem som lider fysisk og følelsesmessig. 

  • Be for dem som er permittert eller har mistet jobben på grunn av corona-situasjonen. Be for foreldre som må ta vare på barna samtidig som de må jobbe. Be om at menigheten skal se etter måter å nå ut til familier i nærmiljøet og vise dem Jesu kjærlighet. 

  • Be om at Guds folk skal forenes som én kirke, og at vi skal la oss inspirere av troen og vitnesbyrdene til våre forfulgte brødre og søstre når vi navigerer i ukjent farvann som er preget av frykt. 

  • Be om at vi som Guds folk skal leve i vissheten om vårt håp i Kristus, om sannheten om at vår Frelser som døde for oss og stod opp igjen, allerede har overvunnet verden. Be om at vi skal være Ordets folk, og la Hans kall og løfter prege våre tanker, holdninger og vårt hjerte. 

Fra Åpne Dører