Skriftsteder

Aktuelle skriftsteder

Aktuelle skriftsted, slå gjerne opp og les høyt fra Bibelen sammen

 

​​

 • 2 Krøn 7.14  Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet. 
   

 • Esra: 8.21 og 23  Da ropte jeg ut en faste der ved Ahava-elven, for at vi skulle ydmyke oss for vår Guds ansikt og be han om en god reise for oss og våre barn og for alt vi eide. Så fastet vi, og søkte Gud for dette, og han hørte vår bønn.
   

 • 2 Timoteus 1.7  For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, men Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. 
   

 • Rom 8.38-39  For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre.
   

 • Matteus 6 Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? eller: hva skal vi drikke? …Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg! Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.
   

 • 2 Kor 10.3-4  For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud. 
   

 • Ef 6.12  For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.
   

 • Matteus 5.14  Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 
   

 • Ef 1.17-23  Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la (meg/oss) dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så (jeg/vi) dere lærer Gud å kjenne. Må han gi (meg/oss) dere lys til hjertets øyne, så (jeg/vi) dere får innsikt i det håp han har kalt (meg/oss) dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldig makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. 
   

 •  2 Tim 2.1  Vær da sterk, mitt barn, ved nåden i Kristus Jesus.
   

 • Salme 91

 

Den som sitter i skjul hos Den høyeste 

og finner nattely i skyggen av Den veldige,
han sier til Herren: «Min tilflukt og min borg,

min Gud som jeg setter min lit til!»

          

Han berger deg fra fuglefangerens snare,

fra pest som legger øde.

          

Under hans vinger kan du søke ly,

han dekker deg med sine fjær.

Hans trofasthet er skjold og vern.

          

Du skal ikke frykte for redsler i natten,

for piler som flyr om dagen,

for pest som farer fram i mørket, 

for plage som herjer ved middagstid.

          

 Om tusen faller ved din side,

 ti tusen ved din høyre hånd,

 blir du ikke rammet.

 Du skal bare følge det med øynene

 og se at de skyldige får sin lønn.

          

 «Du, Herre, er min tilflukt.»

  Den høyeste har du gjort til din bolig.

          

Det skal ikke hende deg noe vondt

ingen plage skal komme nær ditt telt.

For han skal gi englene sine befaling

om å bevare deg på alle dine veier.

De skal bære deg på hendene

så du ikke støter foten mot noen stein.

Du skal tråkke på løve og slange

og trampe på ungløve og orm.

          

«Jeg berger ham når han holder seg til meg,

jeg verner ham, for han kjenner mitt navn.

Når han kaller på meg, svarer jeg,

jeg er med ham i nøden,

jeg frir ham ut og gir ham ære.

Jeg metter ham med et langt liv 

og lar ham se min frelse.»