Ressurser

Hva skal vi gjøre i denne tiden?


Vi lever i ekstraordinære tider. Noen spør seg om dette er tegn på verdens ende, og at Jesus nå kommer igjen. Ja, det er alvorlige tider, men likevel sa Jesus at vi ikke skulle la oss skremme når alt dette skjer. For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. Før han døde på korset sa han også til sine venner: La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!


Hele verden spør seg hva de nå skal sette sin lit til. Våre folkevalgte gjør et solid stykke arbeid. Vi støtter opp om styresmaktene, og gjør som myndighetene sier i denne tiden. Samtidig tror vi som kristne at Gud fins, og at han hører når vi ber. Derfor ber vi også for Jonas Gahr Støre, regjeringen, stortinget og andre beslutningstakere at de skal få nåde og visdom til å fatte rette beslutninger i denne tiden.


Vi erkjenner at vi trenger Guds hjelp, og vi vender oss til Gud for vårt land. Vi ønsker også å huske mennesker som lider mer enn oss rundt om i verden, fattige og flyktninger på flukt fra krig og konflikter.


Sett av tid hjemme, samle familien eller koble deg opp med venner på telefon eller over nettet og være med i bønn for Norge, Europa og nasjonene.


Du kan bruke denne halvtimen sammen med ulike bønneledere, hvis du har lyst til det:


Lys i mørket - bønnemøte for Norge (30 min)


Vil Gud ikkje vera Bygningsmann,
Me fåfengt på Huset byggja.
Vil Gud ikkje verja By og Land,
Kan Vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss, Gud, so me kan bu
I Heimen med Fred og Hyggja!  


Vi i Norge vender oss til Gud i denne krisen! 


Når det var krise i gamle dager, så ble varsel sendt ved å tenne veter (signalbål) på fjelltoppene. Dette signalsystemet mobiliserte landet ved behov.


Nasjonalt bønneråd vil i en tid som denne oppmuntre oss til å vende oss til Gud i bønn, med utgangspunkt i ordene fra 2.Krønikebok 7.14: 'Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.'


Vi sier med engelen til alle som er engstelige: "Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren." Amen