Bønneemner

Begynne personlig, familie, menighet, by/kommune, land, verden

 

 • Be om beskyttelse, ut fra Salme 91, takke for Guds godhet, og proklamere ut hans løfter.

 • Be om velsignelse og beskyttelse over egen familie.

 

 • Be om at vi som kristne fellesskap rundt i bygd og by skal finne måter å styrke hverandre på.

 • Be om at Bønnens Ånd må dra Guds folk inn i bønn, og at vi må vokse enda dypere i relasjonen til Ham.

 • Be om at vi som Jesu kropp i vårt land må reise oss og stå på Guds løfter. Be om visdom og kraft til å skinne og formidle Guds fred, håp og tro i en krevende tid. 

 

 • Be for kong Harald og hans familie.

 • Be for Jonas Gahr Støre, Regjering og Storting, om stor visdom, kraft og nåde til å ta gode beslutninger som tjener folk og land.

 • Be for kommunen din.


 • Be for dem som er ensomme, og de som opplever angst og uro i dette at de må kjenne Guds armer rundt seg på konkrete måter i denne tiden.

 

 • Be om at det skal bli en tid der familier får styrket fellesskap, får gode samtaler og tid sammen.

 • Be om at de kristne familiene skal finne måter å søke Guds sammen på i hjemmet.

 • Be om at Gud skal lede oss til hvem som trenger å få en telefon, eller bli kontaktet. 

 • Be om at familie, naboer, venner, kolleger og andre skal søke Gud. 

 • Be om at det skal være lett for folk å søke og finne svar i Bibelen.  Be om at mennesker skal møte Gud og ta imot Jesus i denne tiden.

 .   

La oss be for Ukraina og om fred i Europa:

 • Vi ber om beskyttelse for det ukrainske folket under de russiske angrepene, og for dem som særskilt er utsatte i en krig: barn, gravide, eldre, syke og funksjonshemmede.
 • Vi ber om visdom for Ukrainas ledere og deres allierte, at de gir en rett respons på invasjonen
 • Vi ber for Putin og de russiske lederne at de skal besinne seg og vende om fra sin onde ferd
 • Vi ber for våre søsken i den ukrainske kirken, at de ikke skal bli grepet av frykt og sinne, men få Guds nåde og visdom til å hjelpe folk rundt seg og vandre i tro, midt i det kaotiske de nå opplever
 • Vi ber om at en ånd av tilgivelse og forsoning fra det ukrainske folket skal åpne en dør for evangeliet til det russiske folk
 • Vi ber også for de russiske troende at deres hjerter skal være åpne for Den Hellige Ånd i en tid av strid, så de vil søke fred og forsoning

 

 • Be for kristne som forfølges for sin tro.Be om beskyttelse for dem, og kraft slik at de kan spre det håpet som evangeliet gir, i en mørk situasjon. De bærer håpet for sitt land - som vi bærer håpet for vårt land.


Aktuelle bønneemner