Bønneemner

Begynne personlig, familie, menighet, by/kommune, land, verden

 

 • Be om beskyttelse, ut fra Salme 91, takke for Guds godhet, og proklamere ut hans løfter.

 • Be om velsignelse og beskyttelse over egen familie.

 

 • Be om at vi som kristne fellesskap rundt i bygd og by skal finne måter å styrke hverandre på.

 • Be om at Bønnens Ånd må dra Guds folk inn i bønn, og at vi må vokse enda dypere i relasjonen til Ham.

 • Be om at vi som Jesu kropp i vårt land må reise oss og stå på Guds løfter. Be om visdom og kraft til å skinne og formidle Guds fred, håp og tro i en krevende tid. 

 

 • Be for kong Harald og hans familie.

 • Be for Erna Solberg, Regjering og Storting, om stor visdom, kraft og nåde til å ta gode beslutninger som tjener folk og land.

 • Be for kommunen din.

 

 • Be for helsepersonell og deres familier.

 • Be for pårørende og dem som er i sorg.

 • Be for de som allerede er smittet om legedom. 

 • Be for alle familiene som nå strever for å klare hverdagen.   

 • Be for dem som er ensomme, og de som opplever angst og uro i dette at de må kjenne Guds armer rundt seg på konkrete måter i denne tiden.

 

 • Be om at det skal bli en tid der familier får styrket fellesskap, får gode samtaler og tid sammen.

 • Be om at de kristne familiene skal finne måter å søke Guds sammen på i hjemmet.

 • Be om at Gud skal lede oss til hvem som trenger å få en telefon, eller bli kontaktet. 

 • Be om at familie, naboer, venner, kolleger og andre skal søke Gud. 

 • Be om at det skal være lett for folk å søke og finne svar i Bibelen.  Be om at mennesker skal møte Gud og ta imot Jesus i denne tiden.

 

 • Be for situasjonen i land med dårlig utbygd helsehjelp, lite ressurser og stor fattigdom. Be om beskyttelse, og at spredningen av koronaviruset skal begrenses.

 • Rop til Gud om nåde for flyktningeleirene, der mange mennesker nå er spesielt utsatt. De bor tett og har liten mulighet til å beskytte seg.

 • Be for kristne som forfølges for sin tro. De havner ofte bakerst i køen for helsehjelp og medisiner, dersom det i det hele tatt er tilgjengelig. Be om beskyttelse for dem, og kraft slik at de kan spre det håpet som evangeliet gir, i en mørk situasjon. De bærer håpet for sitt land - som vi bærer håpet for vårt land.


Aktuelle bønneemner