Nasjonal bønnedag 2020

Vi i Norge vender oss til Gud i denne krisen. Vi erkjenner at vi trenger Guds hjelp. Bli med på bønnemøter online søndag 22. mars.

Nasjonalt bønneråd


Nasjonal bønnedag 22. mars 2020

1. Bli med på kirkens felles bønn online

Norges Kristne Råd (09.00 - 21.30)


2. Bli med på oppsummering av dagen

Nasjonalt bønneråd (21.30 - 22.30)


Vi lever i ekstraordinære tider. Noen spør seg om dette er tegn på verdens ende, og at Jesus nå kommer igjen. Ja, det er alvorlige tider, men likevel sa Jesus at vi ikke skulle la oss skremme når alt dette skjer. For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. Før han døde på korset sa han også til sine venner: La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!


Hele verden spør seg hva de nå skal sette sin lit til. Våre folkevalgte gjør et solid stykke arbeid. Vi støtter opp om styresmaktene, og gjør som myndighetene sier i denne tiden. Samtidig tror vi som kristne at Gud fins, og at han hører når vi ber. Derfor ber vi også for Erna Solberg, regjeringen, stortinget og andre beslutningstakere at de skal få nåde og visdom til å fatte rette beslutninger i denne tiden.


Søndag 22. mars går kristne i hele Norge sammen i bønn for situasjonen. Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd sier på deres nettside:


"Nå er det en global krisetid og kirkene i Norge – gjennom Norges Kristne Råd – inviterer til en felles bønnedag 22. mars. – Vi trenger å overgi oss selv, hverandre og alt liv som er truet til håpets og kjærlighetens Gud"


Vi erkjenner at vi trenger Guds hjelp, og vi vender oss til Gud for vårt land. Vi ønsker også å huske mennesker som lider mer enn oss rundt om i verden, fattige og flyktninger på flukt fra krig og konflikter. De som sitter i flyktningeleirer er sårbare når Coronna-viruset når dem.


Sett av tid hjemme, samle familien eller koble deg opp med venner på telefon eller over nettet. De som ønsker kan bli med på et stort bønnmøte på nettet søndag (mer informasjon kommer).


Vil Gud ikkje vera Bygningsmann,
Me fåfengt på Huset byggja.
Vil Gud ikkje verja By og Land,
Kan Vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss, Gud, so me kan bu
I Heimen med Fred og Hyggja!  


Vi i Norge vender oss til Gud i denne krisen! 


Norges Kristne Råd - Program for felles bønnedag på nettet


 • Kl.09.00 Den svenske kirke i Norge, Per Anders Sandgren leder i bønn
 • Kl.10.00  IMI – Kirken, Egil Elling Ellingsen leder i bønn
 • Kl.11.00 Gudstjenester sendes fra de ulike kirkene
  • NRK sender gudstjeneste fra Elverhøy Kirke med kapellan Kjersti Marie Lægdene på NRK2 (følg med for eventuelle endringer) og NRKP1

 • Kl. 12.00 Kvekersamfunnet, Hanne Hognestad
 • Kl.13.00  Frikirken, Anne Mari Schiager Topland leder i bønn
 • Kl.14.00  Den norske kirke, Joackim Haaland, m.fl. leder i bønn
 • Kl.15.00  Det Norske Baptistsamfunn, Terje Aadne leder i bønn
 • Kl.16.00  Familiesamling med Søndagsskolen Norge. Søren Nielsen og hånddukkene Jonas og Julie leder i bønn
 • Kl.17.00  Pinsebevegelsen, Øystein Gjerme leder i bønn
 • Kl. 17.30 OKS-kirkene, Thomas Åleskjær leder i bønn
 • Kl.18.00  Den katolske kirke, vesper fra Katarinahjemmet
 • Kl.18.30  Misjonskirken Norge, Øyvind Haraldseid leder i bønn
 • Kl.19.00  Pinsebevegelsen, Morten Marius Larsen m.fl. leder i bønn
 • Kl.19.30  Brunstad Christian Church, Kåre Smith leder i bønn
 • Kl.20.00  Metodistkirken, Per Bradley leder i bønn
 • Kl.20.30  UngBaptist, Sung Hlawn Ching leder i bønn
 • Kl.21.00   Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen leder i bønn.