Nasjonal bønnedag 2020

Hva skal vi gjøre i denne tiden?


Vi lever i ekstraordinære tider. Noen spør seg om dette er tegn på verdens ende, og at Jesus nå kommer igjen. Ja, det er alvorlige tider, men likevel sa Jesus at vi ikke skulle la oss skremme når alt dette skjer. For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. Før han døde på korset sa han også til sine venner: La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!


Hele verden spør seg hva de nå skal sette sin lit til. Våre folkevalgte gjør et solid stykke arbeid. Vi støtter opp om styresmaktene, og gjør som myndighetene sier i denne tiden. Samtidig tror vi som kristne at Gud fins, og at han hører når vi ber. Derfor ber vi også for Erna Solberg, regjeringen, stortinget og andre beslutningstakere at de skal få nåde og visdom til å fatte rette beslutninger i denne tiden.


Vi erkjenner at vi trenger Guds hjelp, og vi vender oss til Gud for vårt land. Vi ønsker også å huske mennesker som lider mer enn oss rundt om i verden, fattige og flyktninger på flukt fra krig og konflikter. De som sitter i flyktningeleirer er sårbare når Coronna-viruset når dem.


Sett av tid hjemme, samle familien eller koble deg opp med venner på telefon eller over nettet og være med i bønn for landet.


Du kan bruke denne halvtimen sammen med ulike bønneledere, hvis du har lyst til det:


Lys i mørket - bønnemøte for Norge (30 min)


Vil Gud ikkje vera Bygningsmann,
Me fåfengt på Huset byggja.
Vil Gud ikkje verja By og Land,
Kan Vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss, Gud, so me kan bu
I Heimen med Fred og Hyggja!  


Vi i Norge vender oss til Gud i denne krisen! 


Når det var krise i gamle dager, så ble varsel sendt ved å tenne veter (signalbål) på fjelltoppene. Dette signalsystemet mobiliserte landet ved behov.


Nå befinner vi oss midt i en "invasjon" av små virus som har lammet samfunnet siden midten av mars. Korona-epidemien fører med seg alvorlig sykdom og død, flere har mistet sine kjære, mange har mistet jobbene sine, eller står i fare for å gjøre det. Mange er bekymret og redde for økonomien og fremtiden. Mange er ensomme.


Nasjonalt bønneråd vil i en tid som denne oppmuntre oss til å vende oss til Gud i bønn, med utgangspunkt i ordene fra 2.Krønikebok 7.14: 'Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.'


En slik oppfordring til bønn for vårt kjære fedreland passer spesielt godt i adventstiden, hvor budskapet om Herrens komme er helt sentralt.


Forslag til en bønn som kan bes i denne tiden:


Herre, Du evige lys, som har latt lyset ditt skinne i adventstidens mørke, gjennom det håp som stråler i Jesu Kristi ansikt, hjelp alle de som strever med livet og kjenner på fortvilelse og angst og håpløshet, enten de er syke, redd for å bli det, er bekymret for venner og familie eller har mistet eller står i fare for å miste jobben sin.


Vi ber for leger og sykepleiere som står i frontlinjen, for alle helsearbeidere, ambulansesjåfører og andre som hjelper, trøster og lindrer. Vi ber for Kongen og hans hus, Storting, Regjering og alle våre myndigheter. Gi dem del i din visdom.


Se i nåde til vårt kjære Norge! Gi håp til de som har mistet håpet, gi livsmot til de motløse, trøst de som er utrøstelige, gi fremtidstro og glede. Tilgi oss vår synd, og leg vårt land.

Takk for at du ble menneske, for at du kom og lot ditt lys skinne i mørket, og mørket skal ikke overvinne det.


Vi sier med engelen til alle som er engstelige: "Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren." Amen