Utdanning

Barnehage, skole og høyere utdanning preger den oppvoksende generasjonen på grunnleggende måter. Kunnskapen de lærer er viktig for å mestre livet som voksne. Samtidig påvirkes elevene og studentene med tankebygninger og verdensbilder som ikke alltid stemmer med Bibelen. Det som skjer i utdanningssektoren er veldig viktig for nasjonen vår!

Be for Kunnskapsdepartementet

Jan Tore Sanner er Kunnskapsminister, og leder for KD. Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning og forskning.

Utdanningsdirektoratet forvalter vedtakene fra regjeringen ut mot barnehager og skoler. Direktoratet ledes av Hege Nilssen.

I hvert fylke er det Fylkesmennene  og fylkeskommunene som følger opp arbeidet lokalt.

Be for barnehager og skoler

Tenk om alle barnehager og skoler i Norge kunne ha en gruppe av foreldre som ber for det som skjer der, og velsigner barna og de ansatte i Jesu navn!

NorwegianLogo-transpMødre i bønn har som visjon at hver skole i Norge skal ha en bønnegruppe bak seg. Disse gruppene er sammen i bønn en time hver / annenhver uke. Du kan være med og starte opp en slik gruppe, eller bli med i en der du bor.

Les mer på siden til Mødre i bønn

Be for universiteter og høgskoler

Det som undervises ved universitetene påvirker utviklingen i landet på lang sikt. Ta gjerne et særlig ansvar i å be for universitet og høgskoler i nærheten av der du bor. Her er en liste over universitetene i Norge representert ved sine rektorer:

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – Rektor Mari Sundli Tveit
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – Rektor Gunnar Bovim
Universitetet i Agder – Rektor Torunn Lauvdal
Universitetet i Bergen – Rektor Dag Rune Olsen
Universitetet i Nordland – Rektor Pål Pedersen
Universitetet i Oslo – Rektor Ole Petter Ottersen
Universitetet i Stavanger – Rektor Marit Boyesen
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – Rektor Anne Husebekk

 Be for de kristne lærerne

Det kan være utfordrende å være lærer, med stort pensum, store klasser og mange forventninger å innfri. Be om gode arbeidsforhold for lærerne, og at de kristne lærerne skal være lys og salt på sine arbeidsplasser.

Be for de kristne elevene

Ved noen skoler kan det være få kristne, andre steder mange. Be om stor frimodighet for de kristne elevene, så vitnesbyrdet om Jesus blir holdt varmt ved alle landets skoler.

Laget (Norges Kristlige Student – og skoleungdomslag) – ledet av Karl-Johan Kjøde
Ny Generasjon – ledet av David Haddeland

Be for de kristne pedagogiske organisasjonene

Kristne Friskolers Forbund – ledet av Torgeir Flatby
Kristent Pedagogisk Forum – ledet av Robert Erlandsen
Kirkelig pedagogisk senter (iko) – ledet av Marianne Uri Øverland