Utdanning

Barnehage, skole og høyere utdanning preger den oppvoksende generasjonen på grunnleggende måter. Kunnskapen de lærer er viktig for å mestre livet som voksne. Samtidig påvirkes elevene og studentene med tankebygninger og verdensbilder som ikke alltid stemmer med Bibelen. Det som skjer i utdanningssektoren er veldig viktig for nasjonen vår!

Be for Kunnskapsdepartementet

Jan Tore Sanner er Kunnskapsminister, og leder for KD. Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning og forskning.

Utdanningsdirektoratet forvalter vedtakene fra regjeringen ut mot barnehager og skoler. Direktoratet ledes av Hege Nilssen.

I hvert fylke er det Fylkesmennene  og fylkeskommunene som følger opp arbeidet lokalt.

Be for barnehager og skoler

Tenk om alle barnehager og skoler i Norge kunne ha en gruppe av foreldre som ber for det som skjer der, og velsigner barna og de ansatte i Jesu navn!

NorwegianLogo-transpMødre i bønn har som visjon at hver skole i Norge skal ha en bønnegruppe bak seg. Disse gruppene er sammen i bønn en time hver / annenhver uke. Du kan være med og starte opp en slik gruppe, eller bli med i en der du bor.

Les mer på siden til Mødre i bønn

Be for universiteter og høgskoler

Det som undervises ved universitetene påvirker utviklingen i landet på lang sikt. Ta gjerne et særlig ansvar i å be for universitet og høgskoler i nærheten av der du bor. Her er en liste over universitetene i Norge representert ved sine rektorer:

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – Rektor Mari Sundli Tveit
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – Rektor Gunnar Bovim
Universitetet i Agder – Rektor Torunn Lauvdal
Universitetet i Bergen – Rektor Dag Rune Olsen
Universitetet i Nordland – Rektor Pål Pedersen
Universitetet i Oslo – Rektor Ole Petter Ottersen
Universitetet i Stavanger – Rektor Marit Boyesen
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – Rektor Anne Husebekk

 Be for de kristne lærerne

Det kan være utfordrende å være lærer, med stort pensum, store klasser og mange forventninger å innfri. Be om gode arbeidsforhold for lærerne, og at de kristne lærerne skal være lys og salt på sine arbeidsplasser.

Be for de kristne elevene

Ved noen skoler kan det være få kristne, andre steder mange. Be om stor frimodighet for de kristne elevene, så vitnesbyrdet om Jesus blir holdt varmt ved alle landets skoler.

Laget (Norges Kristlige Student – og skoleungdomslag) – ledet av Karl-Johan Kjøde
Ny Generasjon – ledet av David Haddeland

Be for de kristne pedagogiske organisasjonene

Kristne Friskolers Forbund – ledet av Torgeir Flatby
Kristent Pedagogisk Forum – ledet av Robert Erlandsen
Kirkelig pedagogisk senter (iko) – ledet av Marianne Uri Øverland

Bønn for utdanning

Barnehage, skole og høyere utdanning preger og former den oppvoksende generasjonen på en grunnleggende måte. Ordspråkene sier: «Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.» (Ord 22,6) De vi lærer i oppveksten har vi med oss som et fundament resten av livet. I tillegg til familie og venner, øver lærere og medelever stor innflytelse på måten barna tenker og resonerer på.

Hjemmene

Den viktigste dannelsen skjer i hjemmene

 • Visdom til å gi troen videre til barna fra foreldre og storfamilie
 • Nåde til å gi barna det fundamentet de trenger i møte med fremtiden
 • Gode samarbeid mellom hjem og barnehage/skole
 • En god kobling til en lokal menighet for alle familiene

Barnehagene

 • Barnehager i nærmiljøet deres
 • For ansatte, om visdom, varme og styrke til å møte hvert enkelt barn
 • At Jesus blir gjort kjent for barna gjennom de kristne høytidene
 • Gode rammeplaner og ressurser som legger til rette for utfoldelse og kreativitet i leken

Skolene

 • At de som utdanner andre får visdom, varme og styrke til å utføre jobben
 • Flere solide kristne lærere i den offentlige skolen, og om samvittighetsfrihet for disse
 • God veiledning for unge om seksualitet og samliv, og fornyet tro på det livslange ekteskapet
 • Læreplaner som prioriterer det viktigste i fagene og ruster elevene for fremtiden
 • Aktive kristne grupper på alle skoler, gjennom Laget og Ny Generasjon

 

 

Universitet og høgskoler

 • Be gjerne for læresteder i nærheten av dere
 • Gjennombrudd for kristent studentarbeid, og at det skal startes nye studentarbeid
 • Vekkelse over universiteter og høgskoler
 • At kristne verdier får prege lærestedene på en fundamental måte
 • Ærlighet og redelighet i de ulike forskningsmiljøene
 • At forskningen som drives i Norge skal fremme det som er sant og rett og føre til en god utvikling for landet og verden for øvrig
 • At den etiske refleksjonen skal holde tritt med nye vitenskapelige gjennombrudd

 

 

 

Kristne skoler, bibelskoler og folkehøgskoler

 • Takk Gud for de skolene du kjenner til
 • Guds nærvær i skolehverdagen
 • Vekkelser på skolene
 • Gode lærere med solid grunnvoll i Guds Ord som forbilder og veiledere
 • Fortsatt ansettelsesfrihet og trosfrihet for disse skolenes virke

 

Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. (Ordspråkene 22,6)