Media

Media kalles den fjerde statsmakt, og det som skrives i aviser og vises på TV påvirker landet vårt på veldig mange måter. Media kan  være et godt redskap for å bringe ut evangeliet til Norge.

Be for redaksjonene i aviser og tv-kanaler, at de må bli frelst, og at det de sprer utover i landet må bli til oppbyggelse for nasjonen. Be også at vitnesbyrdet om Jesus kommer frem gjennom media.

Bønn for media

Den fjerde statsmakt, som vi ofte sier, har stor innflytelse inn i hele samfunnet. Politikere ser ut til å ta hensyn til hva mediene er opptatt av, og enkeltsaker som er fremme i media kan vippe politiske beslutninger i den ene eller andre retningen.

Mediene har et viktig samfunnsoppdrag med å stille spørsmål ved styresmaktenes håndtering, og avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet. De preger også kulturen, på godt og vondt.

Media generelt

 • Journalister som søker sannhet mer enn overskrifter.
 • At pressen har mulighet til å bruke midler på viktig, gravende journalistikk.
 • At mediene gir rom for ulike stemmer og gir rom for dybde og nyanser.
 • At ikke konflikter dyrkes, men at konfliktene kan bidra til økt forståelse for ulike meninger.
 • Tro og livssyn på agendaen.
 • En forståelse for hvor viktig kristentroen har vært for utformingen av vårt samfunn.

 

NRK og TV 2

NRK er Norges største og viktigste mediehus. TV 2 er landets største kommersielle TV-kanal og en viktig arena for underholdning, nyheter og samfunnsaktuelle programmer. Derfor er det svært viktig at vi omslutter dem i bønn.

 • Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK og sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2. Be om Guds visdom og ledelse til å ta gode valg.
 • Godt språkbruk i TV 2 og NRK (Både tv og radio).
 • En god prioritering av programmer
 • Kristne som arbeider i NRK og TV 2, om dyktighet, kreativitet og integritet. Og at de gjenspeiler Jesus gjennom sitt arbeid.
 • At vi må få mange glimt av Gud og hans godhet i TV 2 og NRKs programmer i tiden fremover

 

Norske aviser

Den trykte presse i Norge er kanskje den viktigste arenaen for samfunnsdebatt. De bidrar til å sette agenda i den offentlige debatten, både på lokalt og nasjonalt plan.

 • At sannhet og rettferdighet skal løftes fram i ulike saker
 • Tilstedeværelse av kristen tro og gode verdier
 • Dyktige kristne mediefolk inn i alle redaksjoner
 • Visdom og frimodighet til kristne mediefolk i ulike redaksjoner
 • Redaktørene i landets tre største aviser, Gard Steiro i VG, John Arne Markussen i Dagbladet og Espen Egil Hansen i Aftenposten.
 • Din lokalavis

 

Kristne medier

 • Guds velsignelse og visdom for kristne internettaktører, TV- og radio-stasjoner, programprodusenter og aviser.
 • Spesielt for lederne i de kristne mediene.
 • At det som formidles gir mennesker en ettersmak og mersmak av Jesus, og gir Gud ære.

Kristne i mediene

Det er mange kristne som jobber i de ulike redaksjonene, både tv, radio og avis. Flere har uttrykt at de er takknemlige for at vi ber for dem.

 • Visdom og frimodighet til å holde opp det som er sant, rett og godt
 • Kreativitet til å løfte fram evangeliet på ulike måter
 • Kristne medarbeidere inn i redaksjoner, både aviser, tv og radio

Mediebruk blant oss kristne

Jesus sier: «Søk først Guds rike, så skal dere få alt det andre i tillegg». Dette er viktige ord for oss som Guds menighet, ikke minst i forhold til mediebruk. Derfor ønsker vi å be for mediebruken blant oss kristne:

 • En bevissthet om hva vi bruker tiden vår på
 • Nåde og hjelp til oss som Guds menighet, barn, unge, voksne og eldre, at vi søker Gud først
 • En mediebruk (både skjermtid og skjermfri) som ærer Gud

«Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det!» (Filipperne 4, 8)

Medieledere i TV og radio
NRK:
Styreformann Birger Magnus
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.
TV2:
Styreformann Hans Jacob Carstensen
Sjefredaktør Olav T. Sandnes
TV3:
Adm.dir. Jesper Grønholdt
Programdirektør Andreas Bakka Hjertø
TV Norge:
Adm.dir./redaktør Harald Strømme
Programdirektør Eivind Landsverk.
Frikanalen:
Daglig leder Hans Kristian Schilde
NRK-radio:
Håkon Olaussen, Helge Helgheim, Ove Gundersen, Margrete Nåvik og Kai Sibbern.
P4:
Ansvarlig redaktør Trygve Rønningen
Programredaktør Anders Opsahl
Radio Norge:
Adm. direktør Lasse Kokvik
Lokalradioene og Norsk Lokalradioforbund:
Styreleder Svein Larsen
Redaktør Pål Lomeland
Kringkastingsrådet:
Per Edgard Kokkvold
Medietilsynet:
Tom Thoresen

Storavisenes sjefsredaktører:
Dagbladet: John Arne Markussen
VG: Ansvarlig redaktør Torry Pedersen
Aftenposten: Espen Egil Hansen
Dagens Næringsliv: Amund Djuve
Oppland Arbeiderblad: Line Ramsrud
Fædrelandsvennen: Eivind Ljøstad
Stavanger Aftenblad: Lars Helle
Bergens Tidende: Øyulf Hjertenes
Sunnmørsposten: Hanna Relling Berg
Adresseavisa: Tor Olav Mørseth
Avisa Nordlys: Helge Nitteberg

Kristen trosformidling i mediene
TV Inter: daglig leder Einar Matre
Visjon Norge:  redaktør/styreleder Jan Hanvold
Kanal 10 Norge: Sjefsredaktør Knut Tømmerbakk
P7: Johnn Hardang
Norea Mediemisjon: daglig leder Per Birkeli
Ibra media: daglig leder Jan Nestvold
Dagen: Vebjørn Selbekk
Vårt Land: Åshild Mathisen
Norge Idag: Finn Jarle Sæle
Redaksjonssjef i livssynsavdelingen i NRK: Henning Olstad
TV2: Eldar Nakken, TV2, Kjetil S. Bie, TV2 (ansvarlig for kontakt med TV-Inter)
Familie og medier: Jarle Haugland