Myndighetene

Be for de som er ledere i landet!Coat_of_arms_of_Norway_(1924)_svg

Landets ledere trenger mye visdom for å styre landet på best mulig måte. Derfor vil vi be for Stortinget, Regjeringen og Høyesterett.

Stortinget

Tenk om alle de folkevalgte kunne få forbønn hver enkelt hele året! Det er mange krevende saker å sette seg inn i som stortingsrepresentant, og presset rundt enkelte beslutninger kan være veldig stort. Be for de folkevalgte fra ditt fylke, og hør med dem om det er noe spesielt de vil du skal be om!

Stortingsrepresentatene finner du her fylkesvis

Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor
Foto: Thomas Haugersveen/
Statsministerens kontor

Regjeringen

Erna Solberg er Norges statsminister, og trenger vår særlige forbønn sammen med sin regjering. De skal lede landet fra dag til dag, og må fatte mange viktige beslutninger på vegne av landet. Be om velsignelse og nåde over hver statråd i regjeringen!

Regjeringen Solberg

Høyesterett

Når en konge dømmer de fattige rettferdig,
står tronen hans støtt for alltid. (Ordspråkene 29,14)

Når domstolene dømmer rettferdig, så er det trygt og godt å bo i landet. Dommerne har en stor oppgave å håndtere. La oss be at domstolene får dømme med visdom og rettferdighet, og bli bevart fra påvirkning av samfunnsnedbrytende krefter.

Norges Høyesterett

Bønn for myndighetene

Det er krevende å være politikere, både lokalt og nasjonalt. De må ta standpunkt i saker hvor de blir upopulære samme hvilket standpunkt de inntar. De får kritikk i media og må tåle mye fra meningsmotstandere. Det er likevel avgjørende for et godt demokrati at mennesker med ulike meninger bruker tid i politikken for å finne de beste løsningene for samfunnet i ulike spørsmål.

I visse perioder kan arbeidsbelastningen være stor, ikke minst for lokalpolitikere som også har andre jobber å ta seg av. Mange dokumenter skal leses, møter avholdes og beslutninger fattes. Våre politiske ledere trenger mye nåde og visdom for å gjøre en god jobb! Deres familier og ekteskap trenger også vår forbønn. Be for både Storting, regjering og kommunepolitikerne der dere bor.

Bønn for politikerne

 • Sannhetssøkende politikere med åpne og myke hjerter
 • Visdom og dømmekraft for våre ledere både lokalt og nasjonalt
 • At de folkevalgte og deres familier skal få være under forbønn og oppleve Guds godhet og omsorg
 • Ryddige relasjoner og forhold til omgivelsene, så ingen korrupsjon får utvikle seg i det politiske miljøet.

Aktuelle politiske saker

 • Livets ukrenkelighet, enten det gjelder bioteknologi, ufødte barn, gamle eller syke
 • Trosfrihet både offentlig og privat
 • Familiene og relasjonen mellom mor, far og barn
 • Forvalting av havet, jorda og naturressursene på kort og på lang sikt i hele landet

Domstoler, politi og forsvar

Storting og regjering er lovgivende og utøvende makt. Videre er domstolene og politi påtalemyndighet og dømmende makt. Sammen med militæret skal disse sikre trygghet og rettferdighet i samfunnet. Vi ber for arbeidet alle disse utfører:

 • Velsignelse over Norges grenser og de som vokter dem
 • Avsløring av smugling og kriminelle nettverk som trenger inn i landet
 • Slutt på menneskehandel og utnytting av billig arbeidskraft i Norge
 • Fengsling og domfellelse av bakmenn i slike nettverk
 • At domstolene får dømme med visdom og rettferdighet i alle type saker
 • Ingen korrupsjon i vårt land, hverken hos domstoler, politi eller andre myndigheter

«Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.» (1. Tim 2,2)